Projekttjänster

Fattas timmarna för att leda projektet? Eller behöver ni hjälp med en ordentlig behovsanalys?
Då har du kommit rätt för vi levererar alla tänkbara tjänster som kan dyka upp i samband med ett uppdrag.

Några viktiga steg i kedjan:

behovsanalys
ide design
projektplanering
produktion
kvalitetskontroll
lager logistik

Rebranding

Vid rebranding av er företagsprofil/varumärken, tar vi ansvar för att skräddarsy en process med framtagning av projektplan, produkter och tjänster som passar för just er nya profil. Oavsett om det gäller en butikskedja/kontor eller en fordonsflotta, skapar vi en hållbar och praktisk grafisk profilmanual. Vår design- och originalavdelning hjälper till med underlag för produktion av skyltar, dekor för bilar, trycksaker, profilkläder. Den sista, men så viktiga länken i kedjan; våra duktiga montörer och installatörer ser till att nya skyltar kommer på plats och att fordonsdekor blir monterad på ett professionellt sätt.

Vårt effektiva arbetssätt gör att vi kan hålla de utsatta tidsramarna och genomföra en rebrandning på ett kostnadseffektivt sätt.

Projektledning

Professionell projektledning är avgörande. Hos OSS innebär projektledning följande:

Framtagning av projektplan, driva både kund och producenter i projekt samt koordinera.
Vi säkerställer tidplanen, genomför projekten på ett kostnadseffektivt sätt samt kvalitetssäkrar hela processen.

survey

Surveyer

Genom en survey får vi värdefull information om t ex lämpliga format, ytans underlag, vilken typ av fästanordning som behövs, var skylten eller dekoren ska placeras etc.

En survey ger ett korrekt beslutsunderlag och är en trygghet i projektets genomförandefas.

Bygglovshantering

Områden som omfattas av en detaljplan kräver bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar.

Vi tar ansvar för bygglovshanteringen för dina skyltar.
I bygglovshanteringen ingår även uppföljning efter det att skylten satts upp.

Behovsanalys

Ett av de viktigaste stegen innan vi tar på oss ett uppdrag, är att vi vet vad våra kunder egentligen behöver och förväntar sig av oss för ett lyckat slutresultat.

Våra kunder ska uppleva att de med vår behovsanalys känner sig trygga i genomförandefasen, och att de ser tydlighet i de lösningar vi föreslår för just deras behov och slutresultat.

Slutbesiktning, kvalitetskontroll och uppföljning

För att säkerställa att den produkt och/eller tjänst vi levererar uppfyller våra kunders krav och förväntningar genomför vi alltid en slutbesiktning med kvalitetskontroll tillsammans med vår uppdragsgivare före det att vi anser att vi fullföljt vår åtagande. Tryggt för er och tryggt för oss!