Årets samarbetspartner 2021

Vi gläds åt att vi för andra gången blev valda till Årets Samarbetspartner till Reitan Convenience och med följande motivering:

”Årets pris går till en samarbetspartner som är mer som en partner. Den här partnern kan mer om Reitan än Reitan själva. Den här partnern löser problem innan vi visste att de fanns. Partnern har krokat arm i vårt hållbarhetsarbete, vår tekniska utveckling samt levererat högsta kvalitet till våra köpmän.”

Vi tar vårt miljöarbete på allvar

På OSS Nordic tar vi vårt eget ansvar på allvar och tar konkreta steg för att bidra till mer hållbar framtid. Därför har vi valt att gå med i SBTi – ett partnerskap mellan CDP, FN:s Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF).

Vad vi värderar

OSS är ett företag där branschens bästa medarbetare samlas och där ledstjärnan är stort kundfokus, hög servicegrad och stor kompetens. Orden intill beskriver vårt sätt att arbeta och betyder mycket för oss i vår vardag.