Vi tar vårt ansvar på allvar

På OSS Nordic tar vi vårt eget ansvar på allvar och tar konkreta steg för att bidra till mer hållbar framtid. Därför har vi valt att gå med i SBTi.

Om SBTi

SBTi driver ambitiösa klimatåtgärder i den privata sektorn genom att göra det möjligt för företag att sätta vetenskapligt baserade utsläppsminskningsmål.

SBTi är ett partnerskap mellan CDP, FN:s Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF).

Våra fokusområden för en hållbar utveckling

Vi har noga valt ut de områden vi fokuserar på och där vi kan göra en skillnad. Så här arbetar vi med dessa utvalda mål:

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Goda arbetsvillkor

Vi ska ha en stimulerande och utvecklande arbetsplats där alla är betydelsefulla och känner uppskattning

Hållbar ekonomisk tillväxt

Genom sunda affärer ska OSS vara en trygg arbetsgivare under lång framtid

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Innovation – produkt och tjänsteutveckling

Vi ska vara nyskapande och sträva efter att hitta nya hållbara lösningar

Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar användning av resurser

Vi ska välja mer hållbara material, arbeta med cirkulära flöden och återanvändning

Minska mängden avfall

Vi ska göra rätt från början och välja material och produktionsmetoder som minskar spill

Bekämpning av klimatförändringarna

Vi ska vidta åtgärder mot klimatförändring genom att

• Undvika fossila transporter

• Minska energiförbrukning

• Välja grön el

• Klimatkompensera det som inte går att reducera bort

Genomförande och globalt partnerskap

Effektiva partnerskap

Vi ska vara drivande i relationen med våra leverantörer, producenter och kunder för att effektivare kunna bidra till de globala målen