Produkttjänster

En skylt behöver service för att fungera som den ska och elen måste vara framdragen vid tillfället för installation. Den gamla skylten måste dessutom plockas ned och hanteras på ett hållbart sätt. Kanske lite lagning och målning på ytan kan behövas och därtill finns behov av lagerhållning av övriga produkter. Du har behovet och vi  löser det!

produkttjänster

Skyltservice

Vi  erbjuder serviceavtal som kan beställas med olika frekvenser. Vi tar fram skräddarsydda lösningar utifrån dina behov.

I en service kan t ex följande ingå:
funktionskontroll av skyltar, in- och utvändig tvättning samt framtagning av förslag med tillhörande kostnader för eventuella skador som ej kunde åtgärdas på plats vid servicetillfället. Vi utför service och underhåll för både egentillverkade och andra skyltar.

skyltmontage

Skyltmontage

Vi utför demontage och montage av alla sorters skyltar på fasader och tak. Våra skyltmontörer är anslutna till ID06-systemet, vilket innebär att en elektronisk personaliggare används, framtagen av Sveriges Byggindustrier för att skapa trygga och säkra arbetsplatser.

Våra installatörer och montörer har lång erfarenhet från branschen, och är utbildade och certifierade att hantera alla typer av liftar och ställningar som kan komma i fråga.

Foliemontage

Noggrann montering av självhäftande dekor är avgörande för den självhäftande dekorens hållbarhet och livslängd. Med vårt nätverk av montörer i landet samarbetar vi alltid med rätt montör för respektive uppdrag.

Återvinning och destruktion

Efter avslutade demontage tar vi hand om det gamla materialet och ser till att det destrueras och återvinns på ett miljövänligt och säkert sätt.

oss lager

Lager och logistik

I Jönköping finns vårt lager- och logistikcenter.
I moderna lokaler på ca 7000 kvm erbjuder vi pallplatser i höglager.
Den geografiska placeringen ger stora logistiska fördelar.