Digitala tjänster

I det dagliga arbetet behöver man bra verktyg för att få överblick och kontroll. Ibland är det viktigaste att spara dyrbar tid. Vårt fokus har varit på de delar där vi ser att vi och våra kunder har mest att tjäna på effektiviseringar och verktygsstöd. Därför erbjuder vi effektiva lösningar för korrekturhantering, webshop, platsdata och projekthantering.

Korrekturhantering

För att skapa det mest effektiva korrekturflödet och därmed minimera onödig mailväxling använder vi oss av ett korrekturverktyg som i en enda vy ger dig åtkomst till alla dina pågående jobb. Tydligt och enkelt!

Vi erbjuder alla våra kunder möjligheten att arbeta med oss på detta effektiva sätt i ProoferHive.

Webshop

Vi håller såklart alltid butiken öppen och det tycker vi att våra kunder också ska kunna göra för hela sin organisation. För detta har vi naturligtvis en modern och anpassningsbar webshop där vi ger möjligheten till alla våra kunder att hålla sitt sortiment tillgängligt för beställning dygnet runt.

Butiksportal

Vi har en totallösning för att hålla koll på all data kring kontor, butiker eller andra platser som är viktiga. Alla de platser där ert profilerade material finns tjänar på att vara kartlagt och aktuellt. All grunddata som adresser och kontaktpersoner ligger förstås här, men i tillägg till det även data kring material, när senaste service utfördes, mått på budskapsytor och mycket mer.

System för projektplanering & uppföljning

För att kunna samarbeta snabbt & enkelt och i de konstellationer varje specifikt projekt kräver arbetar vi i en molnlösning för projektledning.

Vi sätter tillsammans med vår kund upp den struktur vi behöver ha för att spara så mycket tid och administration som möjligt.