Ateljétjänster

Det finns mycket tid och pengar att tjäna på att låta OSS ta hand om de uppdrag som du kanske normalt behöver anlita en reklambyrå till. Vi har effektiviserat våra ateljétjänster för just de produktioner vi arbetar med och kan leverera dessa snabbt och smidigt. Precis det du behöver och när du behöver det.

Originalproduktion

Många är de ytor och produkter som vi känner och profilerar och många är de fall då man behöver specialanpassa underlag för att få det önskade resultatet. Vi har mångårig erfarenhet av att nå det bästa resultatet oavsett vilken yta som ska profileras.

Fotomontage

Ett fotomontage eller den lite enklare placeringsskissen är vårt sätt att kommunicera vad vi tänkt oss och hur det ska placeras. Dessa dokument används i många led; först som ett beslutsunderlag då kunden kan ta ställning till lösningen i miljö med storlek och material angivet, därefter går handligarna ofta iväg med bygglovsansökan, sedan som en extra specifikation till producenten och slutligen tillsammans med den färdiga produkten ut till platsen där produkten ska installeras.

Design

Finns ett grafisk manér, men inte fantasin? Med ett erfaret tänk kring vad som är möjligt och som ger ett bra resultat givet de förutsättningar som finns tar vi oss an uppgiften. Vi tänker ett steg till och säkerställer att vi presenterar en flexibel lösning.

3D-ritningar

I många fall krävs det lite extra för att kunna visualisera det slutliga resultatet av exempelvis en butiksdekor eller skyltplacering på fasad. En konstruktion av en produkt behöver ofta kunna presenteras för bästa möjliga resultat och förståelse. Detta ordnar vi och håller samtidigt alla oväntade överaskningar borta.

Fotografering

Behövs en fotografering i miljö eller är behovet snarare en produktbild?
Vi tar hand om er fotografering och levererar det ni behöver.